Geplaatst op

Loon- of salarisadministratie

Loonadministratie

Maar wat wordt er precies bedoeld met de term payroll? Zoals in het begin al vermeld, is de loonstrook een belangrijk document voor elke werknemer.De loonstrook is een gedetailleerde lijst van het loon en geeft aan uit welke posten het is opgebouwd. De volgende gegevens kunnen uit de salarisadministratie worden gehaald:

  • Hoe hoog is het brutoloon?
  • Hoeveel is de loonbelasting betaald?
  • Welke sociale bijdragen werden betaald en hoeveel?
  • Wat is het nettoloon?

Strikt genomen is de loonstrook een document dat informatie geeft over de hoogte van het loon waar een werknemer recht op heeft. Daarnaast is op de loonlijst te zien hoeveel en welke diensten er zijn geleverd aan de belastingdienst en de socialezekerheidsinstanties. Daarom dient de ontvanger van een loonstrookje deze altijd te archiveren en niet weg te gooien. Op het loon van een werknemer worden in de regel de volgende posten ingehouden:

  • Inkomstenbelasting
  • Bijdragen aan zorgverzekering
  • Bijdragen aan werkloosheidsverzekering
  • Premies pensioenverzekering
  • premies langdurige zorgverzekering

Sommige mensen voegen loonlijst en loonlijst samen en gebruiken deze twee termen als synoniemen. Maar dit is niet correct omdat lonen en salarissen niet hetzelfde zijn. Een salaris is een bedrag dat vast met een werknemer is afgesproken en dat niet afhankelijk is van de gewerkte uren. Als het om loon gaat, kunnen de werkelijk gewerkte uren van maand tot maand verschillen en dus ook de hoogte van het loon.

Definitie van inkomstenbelasting

De term loonbelasting is een bijzondere vorm van inning van de inkomstenbelasting. Het is dus geen apart type belasting. Alle werknemers die inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid ontvangen, moeten inkomstenbelasting betalen. De loonbelasting wordt altijd berekend afhankelijk van de hoogte van het loon en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. De Belastingdienst houdt de loonbelasting rechtstreeks in op het salaris van de werknemer.

Als werkgever moet u alle belastingen rechtstreeks betalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoedingen die aan uw verantwoordelijke belastingdienst moeten worden betaald en de vergoedingen die gaan naar de zorgverzekeraar waarbij uw werknemer is verzekerd.

Het zal je nu misschien verbazen, want wat heeft een zorgverzekering te maken met een werkloosheidsverzekering? Maar de zorgverzekeraar controleert de premies en geeft ze vervolgens door aan de werkloosheidsverzekering, pensioenverzekering en langdurige zorgverzekering.

Wie moet een loonstrookje opmaken?

De verplichting tot het maken van een loonstrook of loonstrook is wettelijk geregeld. Je kunt het zelf doen of iemand daartoe aannemen, of de loonadministratie uitbesteden.