Geplaatst op

Wat als het testament onduidelijk is?

Erfenis

In individuele gevallen kan het onduidelijk zijn of de erflater in zijn testament iemand als erfgenaam wilde aanwijzen of alleen als legataris. Doorslaggevend is of de overledene de beschouwde een direct aandeel in de nalatenschap wil geven – dan wil hij hem als erfgenaam aanwijzen. Of dat hij hem gewoon het recht wil geven om iets van zijn erfgenamen te eisen. Als iemand een enkel item ontvangt, is hij slechts legataris in geval van twijfel.

Voorbeeld: Als de tante haar nichtje na haar dood een gouden horloge wil sturen, dan moet ze een legaat opmaken. Als de tante in haar testament schrijft: “Mijn gouden horloge wordt geërfd door mijn nichtje”, dan is de bewoording juridisch onjuist. De nalatenschap zou dit deel van het testament interpreteren als een erfenis. Omgekeerd zou de rechtbank de bewoording “Ik laat mijn hele bezit aan mijn dochter” interpreteren als een erfenis, ook al gebruikte de erflater het woord “nalaten”.

In geval van twijfel interpreteert de erfrechtbank het testament of het erfrecht. Het probeert de wil van de erflater te bepalen. Als u als erflater geen misverstanden wilt na uw overlijden, let dan op duidelijke bewoordingen in uw testament of erfrecht. Komt u er niet uit of heeft u meerdere eigendommen in de nalatenschap, laat u dan adviseren door een notaris of gespecialiseerde erfrechtadvocaat, die een rechtszeker testament voor u opmaakt.

Hoe komt de legataris op de hoogte van de erfenis?

Als er een testamentaire beschikking is (testament of erfrecht) en deze wordt gevonden en doorgegeven aan de erfrechtbank, ontvangt de legataris meestal een brief van de rechtbank. Het adres van de beoogde persoon kunt u het beste in uw testament of erfrecht opnemen, zodat de rechtbank zonder nader onderzoek naar de legataris kan schrijven. Als u er zeker van wilt zijn dat het testament wordt gevonden en niet vervalst, kunt u het neerleggen bij de rechtbank.

Na uw overlijden zal de rechtbank het testament openen en zowel de erfgenamen als de eventuele legatarissen informeren. De rechtbank voegt een kopie van het desbetreffende deel van het testament bij de nalatenschap. De legataris kan zich dan tot de erfgenamen wenden en de erfenis opeisen.

De vordering van de legataris verjaart na drie jaar en begint aan het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan ​​en de begunstigde er kennis van heeft genomen. Als hij pas later contact opneemt met de erfgenamen, heeft hij pech. Als u een boedel heeft nagelaten, vervalt de vordering van de legataris op de erfgenamen na tien jaar.

U kunt overigens meer informatie over deze materie nalezen op erfrecht online.